Denne sommeren har vert nedbørsrik på Vestlandet, med tilhørende krevende innhøstingsforhold. Mange steder er graset kommet i hus med større eller mindre kjøreskader og innblanding av jord i fôret. Andre steder står 2. slåtten fremdeles, og det er ikke mulig å komme utpå uten å ødelegge jorda. Det er fremdeles mulig å håpe på en tørrere høst som gjør at du kommer deg utpå for å høste graset.

Om det derimot ikke tørker opp, eller avlingen er blitt betydelig mindre enn forventet pga. været, så bør du tenke på å søke på «tilskudd ved produksjonssvikt». Her kommer en liten veileder:

 • Tapt avling må være forårsaket av klimatiske forhold
 • Ta kontakt med kommunen så fort du ser at det blir tap. Det er bedre å starte prosessen tidlig
 • Ta bilder. Dokumenter hvorfor du ikke får høstet avlingen, eller hvorfor avlingen er redusert
 • Skaff deg oversikt over normal avling på din gård.
  • Høstet avling må være under 70 % av normal avling i volum før du kvalifiserer for avlingsskade. Beitet avling kan delvis regnes som høstet avling.
  • Kan unntaksvis søke erstatning for dårlig kvalitet, ved å dokumentere tapte fôrenheter (FEm) gjennom systematisk fôrprøvetaking og veiing av fôr over flere år.
 • «Det er krav om at avlinga blir hausta. Unntaksvis kan ein gje tilskot ved produksjonssvikt for uhausta areal, til dømes ved ekstraordinært vanskelege hausteforhold eller når haustekostnaden overstig verdien av avlinga. Dette er berre mogleg når kommunen, etter kontroll på bruket, har godkjent manglande hausting og vurdert kor stor avling som står uhausta.» Ref. Statsforvalteren i Vestland Fylke.
 • Du finner svar på mange spørsmål på Landbruksdirektoratet og Statsforvalteren sine hjemmesider.
 • Søknadsfrist er 31. oktober

Ellers kan du lese blogginnlegget til HMS-rådgiver Trude Iren Saure. En delt bekymring kan bli lettere å bære. «Det einaste ho ønska seg det va ein solskinnsdag» | NLR Vest