Gjessing korntorke august 2020
Medlem
⋅ Korn

Bygget lettdrevet og framtidsrettet tørke med kanal under gulvet

Erling Gjessing driver økologisk melke- og planteproduksjon i Sande i Vestfold. Han har ei eldre tørke, men den har på ingen måte kapasitet til å ta imot mye korn på en gang. Og så var det svært tungvint å tørke frø der. Noen år skulle han gjerne også kunne tørke litt høy. – Før om årene har jeg levert korn litt etter hvert og så tørket nye partier. Men noen år blir som i år – da alt kommer på en gang – eller at det er vanskelig innhøsting, sier Gjessing.
NLR Østafjells
Kjorbar torke
Medlem
⋅ Korn

Egen tørke - en forutsetning for vekstskifte?

En eller annen form for vekstskifte anbefales i kornproduksjonen, særlig om det dyrkes hvete. På en ren korngård snakker vi om havre, protein- og oljevekster i veksling med bygg eller hvete. Mens havre greit kan baseres på direktelevering, krever protein- og oljevekster i større grad mulighet for tørking og lagring på gården.
NLR Østafjells
Bilete 1 G A Kvam
⋅ Jord

Feiande flott bygg til sau og røktar

I februar i år kunne Geir Arne Kvam (33 år) flytte sauene til flunkande ny sauefjøs i nytt gardstun 500 m frå det gamle. Tilsynelatande enkelt bygg, men ein del byggdetaljar gjer at fleksibiliteten er stor.
NLR Vest SA
Drenering av plansilo Foto Joacim Laurendz
⋅ Grovfôr

Plansiloar - tiltak mot avrenning

MILJØ: Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar. Kvifor er det slik?
NLR Rogaland
Enkelt bygg til ammeku Foto Joacim Laurendz
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Enkle bygg til storfe og småfe

Enkle bygg er eit godt og rimelig alternativ, bare de planlegges riktig. Hva er viktig å huske på?
NLR Rogaland
Ku og kalv på beite. Foto: Astrid Johansen.
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Kalver sammen med mjølkekyrne

Mjølkekufjøs bør innredes med hensyn til samvær mellom ku og kalv når kalven skal die kua i ukene etter fødsel.
NLR Øst
1 2 3