Bondens nettverk er ei liste over aktører som kan kontaktes av bonden selv eller andre som er bekymret for bondens situasjon og helse. Prosjektet Trygg bonde har som mål at alle kommuner i Innlandet skal etablere Bondens nettverk.

God kjennskap til hverandre

Nettverket består av ulike aktører som har tilknytning til landbruket. Hvert nettverk har en oversikt over kontaktinformasjon til alle aktørene.

– Da kan en bonde som trenger hjelp eller noen på bondens vegne, velge den i nettverket de ønsker hjelp av, sier Tore Jevnaker, prosjektmedarbeider for Trygg bonde.

Han forteller videre at aktørene i nettverket har god kjennskap til hverandre og henter videre inn rett kompetanse etter behov og bondens samtykke.

Bondens nettverk

Hjelper til i oppstarten

Tore Jevnaker arbeider aktivt mot kommuner, faglag og andre for å få oppretta Bondens nettverk i fylket.

– For noen kommuner er det aktuelt å samarbeide om å opprette et slikt nettverk. For andre er dette noe som fint kan gjennomføres på egenhånd, sier han.

Han oppfordrer alle som har spørsmål om Bondens nettverk om å ta kontakt.

– Vi er gjerne med å hjelpe til med oppstarten av Bondens nettverk. Bare ta kontakt dersom du har spørsmål, sier Jevnaker.

Skjermbilde 2020 10 28 kl 13 29 23