For en entreprenør med totalansvar er dette ønsket krevende med tanke på at de også må stå til ansvar for kvaliteten på jobben som bonden gjør som egeninnsats.

Bonden kan også, sett fra entreprenørsiden, være en ustabil arbeidstaker siden han også skal ta seg av dyrestell, grasslått og annet forefallende arbeid.

Fôrsentral som egeninnsats

Løsningen for Ørbekk ble at fôrsentralen ble tatt ut av entreprisen – og at Henrik oppførte denne som egeninnsats. Dette ga en tydelig grense mellom ditt og mitt prosjekt, utgjorde et passe stort stykke arbeid og hadde ingen konsekvenser for Felleskjøpets fremdrift – samtidig som det var penger å spare på det for bonden sjøl.

3 A7 A7874
Ved å trekke fôrsentralen ut av totalentreprisen ble byggeprosjektet rimeligere, og egeninnsatsen helt tydelig avgrenset fra selve fjøsbygget. Foto: Morten Livenengen

Dette måtte bli nytt fjøs

Et gammelt fjøs med 20 båser og 40 dyr med kyr og kviger var hva Henrik Øverbekk og Maria N Haug tok over i 2018. De var tidlig bestemt på at det måtte investeres. Nå har de flyttet buskapen inn i nytt løsdriftsfjøs.

> Les saken

3 A7 A7924