Er du ny i landbruket eller skal starte med en ny produksjon? Da kan du søke mentorordninga i landbruket. Å delta i mentorordninga koster ingen ting. Du får din egen mentor som kan hjelpe deg med råd og erfaring, og kan være en god sparringspartner i ett år. Mentoren er en erfaren bonde som ønsker å hjelpe en ny kollega i gang.

Dersom du ønsker en bestemt mentor, som du har spurt og avtalt med, så kan du få det. Da skriver du navnet på den ønskede mentoren i søknadsskjemaet. Det er viktig at også mentoren søker om å være mentor. Familiemedlemmer kan ikke være mentor.

Dersom du som erfaren bonde ønsker å hjelpe en ny kollega i gang, så kan du søke om å være mentor. Se eget søknadsskjema for mentor nederst. Mentorer får godtgjørelse for innsatsen sin, og det blir gitt opplæring og oppfølging underveis. Det lages en avtale mellom den som får veiledning og mentoren hvor det tydeliggjøres hva mentor kan hjelpe med.

Mentorordninga har vært landsdekkende siden 2020 og får penger over jordbruksoppgjøret. Norsk landbruksrådgiving administrerer ordninga og samarbeider tett med faglaga og Innovasjon Norge. Ordninga dekker både tradisjonelle og nye næringer innen landbruket. Inn på tunet og videreforedling er også omfattet av ordninga. Dersom det er mange søkere, blir unge deltakere prioritert.

Søknadsfristen for å være med i 2024 er 1. desember 2023!

Spørsmål om ordninga og deltakelse kan rettes til regionkontakt for Nord-Norge: Sunniva Løwø, tlf.: 907 10 019, e-post sunniva.lowo@nlr.no.

Vil du vite mer om mentorordninga? Les mer her: Mentorordninga i landbruket (nlr.no)