Meld deg på her

Påmeldingsfrist 26.februar!

Velkommen til to spennende dager på Gardermoen. Her forventes over 200 personer tilknyttet Frukt - og bærnæringa i Norge. I pausene kan du besøke firmaene i hallen på hotellet og møte kolleger fra hele landet.
I år er vi på hotell; Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Torsdag 14.mars

Fellesprogram frukt og bær

10.00-10.30 Registrering, kaffe og besøk hos utstillere

10.30-10.40 Velkommen v/ NLR SA

10.40-11.00 Droner i landbruket kommer, NLR/Greenfarmer

11.05-11.30 Status plantevernsituasjonen frukt og bær v/ Anne Kraggerud, NLR SA

11.35 -12.00 Høstetidspunkt hos bringebær og moreller v/ Jan Karstein Henriksen, NLR SA

12.00-13.00 Lunsj og besøk hos utstillerne

Fagprogram bær

13.00-13.20 Alternative metoder mot ugras i jordbær, Jørn Haslestad, NLR SA

13:25-13:55 Jordbær og ville slektningers forsvar mot rotstokkråte v/ May Bente Brurberg, NIBIO

14.00-14.30 Greinbrann og bakteriesvulst i bringebær v/Arne Stensvand, NIBIO og Stine Huseby, NLR SA

14.30-15.00 Kaffe og besøk hos utstillere

15.00-15.30 Bruk av nyttedyr i jordbær- og bringebærproduksjon v/Annichen Smith Eriksen, NLR SA

15.30-16.00 Innlegg fra Landbruk og matminister v/ Geir Pollestad, Landbruks- og matdepartementet

16.00- 16.20 Trips i norske bær, hva vet vi v/Nina Trandem, NIBIO

16.20- 16.50 Kunsten å fange jordbærsnutebiller v/Aksel Døving, NLR SA

16.50-17.00 Kaffe og besøk ved stand

17.00 Årsmøte Bærdyrkerlaget

19.30 Middag

Fagprogram frukt

13.00-13.20 Effektive pollinatorer i frukt v/Helene Müller Haugan, UiB

13.20-13.50 Hva skal vi gjøre med alle skadeinsektene i frukt v/Nina Trandem, NIBIO

13.50-14.10 Smartfresh for lagring av kjernefrukt v/Bernd Schneider, Agrofresh (eng)

14.10-14.30 Haustetid Aroma og Rubinstep v/Theresa Weigl, NIBIO/NMBU

14.30-15.00 Tiltak for å sikre lagringsevne til eple, ULO/Smartfresh v/Jorunn Børve, NIBIO

15.00-15.30 Kaffe og besøk hos utstillere

15.30-15.50 Pollinering av Eden og Fryd. Valg av rett pollenkombinasjon? v/Mekjell Meland, NIBIO

15.50-16.10 Erfaringer med alternative bekjempingsmiddel feromon og annet v/NLR

16.10-16.30 Hva må til for å bruke droner? v/ Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg, Norsk Landbruksrådgiving SA

16.30-16.50 Hva kan droner gjøre i frukt v/ Endre Bjotveit, NLR SA

16.50-17.00 Avslutning v/Anne Kari Heen, Norsk Landbruksrådgiving SA

19.30 Middag

Fredag 15.mars

Fagprogram bær

8.30 - 9.00 Kaffe og besøk hos utstillere

9.00- 9.20 Glen Ample kloner v/Stine Huseby, NLR SA

9.20- 9.40 Klimavirkning og prognoser i bringebær v/Aksel Døving, NLR SA

9.40- 10.00 Trefiberbaserte vekstmedier for bærproduksjon v/Tomasz Woznicki, NIBIO

10.00-10.30 Kaffe og stand, utsjekking

10.30-11.00 Potteavstand hos bringebærsorten Lagorai Plus v/Anne Vintland, NLR SA

11.00-11.30 Økonomi i bringebær langskuddproduksjon v/Jan Karstein Henriksen, NLR SA

11.35-12.15 Langskudd sortsforsøk fra prosjekt Robust Rubus v/Anita Sønsteby, NIBIO og Stanislav Strbac, NLR SA

12.15 -13.00 Lunsj og stand

13.00-13.30 Jordbærsorter på friland, forsøk i Sverige v/Joakim Stefansson, Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS)

13.35-14.05 Dyrkningteknikk i remonterende sorten Favori v/Jan Robben, Flevo Berry B.V.

14.10-14.40 Status og resultater fra prosjektet JordbærSmak v/ Anne Linn Hykkerud, NIBIO

14.40-14.50 Avslutning v/Stanislav, Line Beate og Jørn, NLR SA

Praktisk informasjon:

Ved deltakelse på seminaret må det velges en pakke fra hotellet, enten overnatting eller dagpakker tilsvarende det antall dager du skal delta på seminaret. Oppholdet betales til hotellet før avreise. Alle priser inkl mva. Ved manglende betaling vil Norsk Landbruksrådgiving ettersende faktura og det tilkommer da et faktureringsgebyr på 75 kr.

Meld deg på her

Påmeldingsfrist 26.februar!

Arrangementet er støttet med RK-midler fra Viken fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune.