Det er mange årsaker og motivasjoner som ligger bak et ønske om å bygge et nytt fjøs eller å fornye driftsapparatet sitt. For mange er det løsdriftskravet i 2034 som ligger bak, mens andre skal løse 2024-kravene eller rett og slett bare modernisere eller rasjonalisere driftsapparatet. Uansett hva som er motivasjonen, er det likevel mange likhetspunkter i prosess og mål.

Dette heftet er først og fremst skrevet for deg som er i en idefase, kanskje litt uten helt tydelig mål og retning, men som ønsker å få på plass et beslutningsgrunnlag for hva som kan være en egnet løsning for deg, og som ønsker å kjenne litt på de økonomiske konsekvensene av slike valg.

Opplegget bygger først og fremst metodikk fra Innlandsfjøs-prosjektet, men også erfaringer fra både Tine rådgiving og Norsk Landbruksrådgiving, samt Innovasjon Norge.

Husk at ja, du har spesielle behov – alle har det, men de fleste spesielle behov lar seg likevel løse med ganske vanlige standard-løsninger. Standardiserte løsninger er både mer gjennomprøvde og billigere...

Utnytt også godt de tidlige fasene i et nytt prosjekt. Det er mens idéene formes at en er i posisjon til å spare inn millionbeløp på et prosjekt.