Del prosjektet ditt i faser

  • Idéfasen: bli kjent med hva som finnes av ulike løsninger. Søk inspirasjon og motivasjon.
  • Forprosjekt: Poenget med forprosjektet er å finne en løsning som passer for din gård, og å fremskaffe et helhetlig beslutningsgrunnlag for om du faktisk skal bygge dette => beslutningspunktet "Point of no return". Unngå forpliktelser i denne fasen! Det er ikke sikkert det blir slik.
  • Hovedprosjekt = anskaffelse (detaljplanlegging, byggesøknader, tilbudsinnhenting og kontrahering)